Vår historia

Vepsekontroll.no drives av ALK, et globalt forskningsdrevet farmasøytisk selskap som fokuserer på å forebygge, diagnostisere og behandle allergier. Vår ambisjon er å hjelpe så mange mennesker som mulig med allergi ved å informere og veilede hvordan og hvor man kan få hjelp og hva man skal tenke på som allergiker.

Historien vår begynte i Danmark i 1923 da farmasøyten Peter Barfod og legen Kaj Baagø registrerte det første farmasøytiske allergipreparatet. Siden den gang har ALK banet vei for allergibehandling globalt.

Antallet mennesker med allergi øker over hele verden. Allergi blir ofte sett på som en triviell sykdom og blir ikke alltid tatt på alvor. Men vi vet at det kan ha stor innvirkning på enkelte menneskers liv. Noen ganger kan noen allergier til og med være livstruende. Vi vet hvor viktig det er å ta allergi på alvor.

Allergi er et komplekst tema. Vi prøver å forklare og inspirere med klart og enkelt språk. Alt vi gjør og alt vi sier støttes av vitenskap. Vi er eksperter med nesten 100 års erfaring. Vi ønsker å hjelpe deg med allergi til å forbedre livet ditt.