Anafylaktisk sjokk

Hva er et anafylaktisk sjokk?

Anafylaksi er i utgangspunktet en reaksjon på en eksponering. Årsakssammenheng og sykdomsbilde kan derfor i mange tilfeller være entydig og dermed enkelt og greit å forholde seg til diagnostisk, behandlingsmessig og forebyggende. Andre tilfeller kan være betydelig mer utfordrende, enten med mange eller usikre årsakssammenhenger, uklare sykdomsbilder og/eller manglende effekt av forebyggende og behandlingsmessige tiltak. (Ref. Veileder praktisk anafylaksi)
 

Hva er anafylaksi?

Anafylaksi er en alvorlig reaksjon som må behandles umiddelbart. En anafylaksi kan komme plutselig, i løpet av få sekunder eller minutter. Det kan også ta et par timer å utvikle symptomer på anafylaksi etter kontakt med et allergen.

Immunforsvaret har som hovedoppgave å beskytte deg mot bakterier og andre potensielle skadelige inntrengere (virus etc). Dersom du har allergi, så reagerer immunforsvaret derimot med å gå til motangrep på et stoff (allergen) som i utgangspunktet er helt ufarlig. Forenklet kan man si at kroppen mistolker denne ufarlige inntrengeren og overreagerer med å utløse noen stoffer som gir opphav til den allergiske reaksjonen. 

Hvordan man reagerer på et allergen kan variere fra person til person. Hos de fleste personer med allergi forårsaker allergenet kun irriterende symptomer som for eksempel kløe i øynene eller en rennende nese, men noen personer kan altså reagere mer dramatisk med alvorlige symptomer, det man kaller en alvorlig allergisk reaksjon, anafylaksi eller et anafylaktisk sjokk. Anafylaksi kan i alvorlige tilfeller gi pusteproblemer og en rask blodtrykkssenkning som kan medføre besvimelse eller bevisstløshet. Dersom en anafylaksi ikke behandles raskt, kan den bli veldig alvorlig.
 

Hvor vanlig er anafylaksi?

Allergi er svært vanlig-noen studier antyder at så mange som én av fire personer har en eller annen form for allergi. De fleste allergier kan kontrolleres med symptomatiske legemidler (som f.eks antihistaminer, nesespray og øyedråper), allergivaksinasjon eller ved å unngå det som utløser de allergiske symptomene.

Enkelte allergikere kan likevel rammes av en alvorlig allergisk reaksjon som kalles anafylaksi, eller anafylaktisk/allergisk sjokk. Ingen vet hvorfor enkelte rammes, og andre ikke. En anafylaktisk reaksjon kan utløses av stoffer/proteiner, som hos andre kun forårsaker milde symptomer. Allergisymptomene kan skille seg fra person til person, og fra gang til gang. Anafylaksi er en akutt medisinsk tilstand, som må behandles umiddelbart.

Matvarer er en vanligste årsaken til anafylaksi hos barn og står for mer enn halvparten av alle tilfeller. Mel og egg er de vanligste anafylaksiutløsende matvarene hos de minste barna, mens nøtter og peanøtter er vanligere hos eldre barn og voksne.

Det er vanskelig å anslå med sikkerhet hvor mange som rammes av anafylaksi i en befolkning, men i «Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering» refererer forfatterne av dokumentet til et nylig europeisk anslag på at 1 av 300 vil på ett eller annet tidspunkt i livet rammes av anafylaksi.

Symptomer og tegn på anafylaksi

Symptomer ved en anafylaksi kan utvikle seg raskt – i løpet av sekunder eller minutter, men de kan også oppstå først etter et par timer. Hvilke symptomer man opplever i forbindelse med anafylaksi kan variere fra gang til gang og fra person til person.

Det er viktig å forsøke å huske det symptommønsteret som du opplevde ved tidligere reaksjoner, slik at du kan starte behandlingen så raskt som mulig dersom du skulle oppleve symptomer etter å ha vært i kontakt med et allergen som du er allergisk mot.


Noen av følgende symptomer oppstår som regel, og enkelte kan være livstruende.


En anafylaktisk reaksjon begynner vanligvis med kløe. Deretter kan blant annet følgende symptomer oppstå:

  • Kløende utslett
  • Ekstremt ubehag
  • Stikking/prikking i munnen, hevelser i lepper, øyne og ansikt
  • Tilsnøring i halsen, heshet
  • Oppkast, diaré, kramper
  • Pusteproblem, hoste, pipende pust
  • Svak puls, svimmelhet eller tap av bevissthet

Personer som utvikler av anafylaksi kan også merke:

  • En metallsmak eller kløe i munnen
  • Raske hjerteslag
  • Rask blodtrykkssenking (personen vil sannsynligvis bli blek)

Dersom du opplever noen av alle disse symptomene må du bruke en adrenalin autoinjektor, ring 113 og si «anafylaksi».

Du må også oppsøke sykehus/akuttmottak selv om du føler deg bedre etter bruk av din adrenalin autoinjektor. Tilbakefall kan forekomme slik at ytterligere behandling kan behøves.


VENT ALDRI med å bruke din adrenalin autoinjektor ved mistanke om en begynnende anafylaksi. Bruk din adrenalin autoinjektor slik du har blitt vist av din lege.

 

Allergiutredning

Om du har opplevd en anafylaktisk reaksjon pga insektallergi, bør du kontakte legen din for videre utredning.

Sist oppdatert 15/06/2021