Allergi mot veps og bier

Hva er insektallergi?

Insektallergi er en allergisk reaksjon på et insektstikk. Som oftest skyldes insektstikket et vepsestikk, bistikk eller et stikk fra en humle.

De fleste som får et insektstikk, får ofte en mild reaksjon på vepsestikket, bistikket eller humlestikket. Hevelse, rødhet, smerte og kløe er vanlige allergiske reaksjoner på et vepsestikk, bistikk eller humlestikk og forsvinner hos de fleste innen 24 timer.

Enkelte derimot som får et insektstikk, kan risikere å få en alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon av stikket. 
 

Hvordan kan man bli stukket av veps eller bie?

De to vanligste insektallergiene er bistikk allergi og allergi mot veps. Mens bistikk gjerne oppstår når man går barfot i gresset, liker vepsen seg best på mat og søte drikker. 

Vepsen oppsøker gjerne mat, slik som grillmat og kjøtt tidlig på sommeren og søte bær og frukt senere på sommeren. Slik sett kan et vepsestikk lett oppstå i forbindelse med et måltid. 

Bier derimot holder seg ofte nær bakken, ettersom de samler nektar i blomstene. Man kan nok derfor si at mennesker stikkes hyppigere av veps enn av bie.

 

Insektallergi hos barn

Diagnose av insektallergi hos barn er lik den som hos voksne. Med utgangspunkt i symptomer som et barn har hatt på et vepse-eller bistikk, kan en allergispesialist vurdere om det er en mulig allergi. Deretter vil allergispesialisten foreta en allergitest.

Akutte allergisymptomer må umiddelbart behandles med medikamenter. I tilfeller hvor det er påvist insektallergi mot et spesifikt insekt, og symptomene på stikket er utover vanlige hudreaksjoner, kan barn fra 5 år tilbys allergivaksinasjon.

I tillegg bør barn lære så tidlig som mulig å unngå insektene som de er allergiske mot.

Les mer om behandling av vepsestikk

Hvilke insekter er farlige og har insektgift?

Veps

Stikkeveps (Vespidae) er en insektfamilie i ordenen årevinger. Det er kjent omtrent 100 arter i verden, hvorav 13 er fra Norge. Størst er geithams.

De har en glatt, ikke-behåret bakkropp med vekselvis svarte og gule ringer. Vanlige stikkeveps er slektene Vespa, Vespula og Dolichovespula, som er lette å skjelne fra andre veps fordi bakkroppen er skåret tvert av foran og skilt fra brystet ved en kort stilk. De er utstyrt med en giftbrodd som står i forbindelse med en giftkjertel. Denne kan stikkes ut som et våpen. Stikkeveps kan stikke gjentatte ganger, i motsetning til bier som kun kan stikke en gang.

Vingene virker smale i hvileposisjon fordi de brettes på langs. Lengden på arbeiderne hos de ulike artene av stikkeveps varierer fra 11 til 19 mm, mens dronningen er noe større. De forskjellige artene av stikkeveps kan blant annet skilles på ulikt svart-gult mønster på hodet.

Bie

Bier er omtrent like store som veps, men de er mer hårete og har snabel. Magen er brunaktig, stripene mindre klare enn vepsen.

Bikolonier overvintrer og kan forekomme hele året, avhengig av været. Generelt flyr biene hovedsakelig ut fra vår til høst, men kan også noen ganger bli funnet på varme vinterdager. Det er hovedsakelig nektar og pollen som fungerer som mat.

Etter vepsestikkallergi er bieallergi den nest vanligste formen for insektgiftallergi. Mindre enn en femtedel av all allergi er forårsaket av biestikk, noe som også skyldes at biene er mer fredelige enn veps.

I motsetning til vepsen leter bier normalt ikke etter mat i nærheten av mennesker. Bi-stikk oppstår vanligvis når bier blir forstyrret i deres naturlige habitat - for eksempel når man går barbeint på enger.

Allergikere utvikler lignende reaksjoner etter et bi eller vepsestikk, men en allergi mot biegift kan vanligvis gjenkjennes av at brodden sitter igjen etter stikket. Bien dør etter at den mister brodden.

En allergisk reaksjon fra et biestikk kan være livstruende for allergikere.

Om biestikk >Lenke til hvordan unngå et biestikk

Humle

Humler er fredselskende dyr og stikk fra dem svir sjelden. Stikk forekommer hovedsakelig hos mennesker som har nær kontakt med humler av profesjonelle årsaker, for eksempel når man er i frukthager.

Humler dukker opp før andre insekter om våren, da de kan takle kjølige temperaturer. De fleste humlene dør om høsten, bare dronningene overvintrer og etablerer nye kolonier om våren.

Humler lever av pollen og nektar som bier, og det er derfor de hovedsakelig finnes i hager, enger og i utkanten av skogen. Risikoen for stikk er størst når du går barbeint.

Sammenlignet med bier og veps, er humler litt større. De er tett hårete med brune og hvite eller svarte og hvite striper. Humler, som bier, har en brodd.

Humlestikk er mindre smertefullt enn bie- eller vepsestikk, men ikke mindre farlig for allergikere, da giftsammensetningen ligner på biegiften. Humler viser  tydelig trusselen om å stikke ved å løfte midtbenet eller strekke magen mot angriperen. For allergikere spesielt må de utvise forsiktighet om de ser disse tegnene ved humlen. 

Allergiske reaksjoner

De menneskene som er allergiske mot insektgift, kan reagere kraftig på bittet fra insektet. 

Det er vanskelig å si hvor lenge et vepsestikk er vondt, hvor lenge et vepsestikk klør eller hvor lenge hevelse varer etter et vepsestikk. Men symptomer som hevelse, rødhet og kløe er vanligvis de første symptomene og forsvinner som oftest innen 24 timer.

Symptomer du bør kjenne til

Stikk

Man kan få et insektsstikk nesten hvor som helst på kroppen. Om man går barbeint eller har på seg løse klær etc kan vepse og bie komme til.

Om man f.eks drikker en søt drikke eller får i seg mat hvor det sitter en veps, kan man bli stukket i munnen eller halsen (blodårene). Det kan være livstruende for de som er allergiske mot veps. Ved vepsestikk eller bistikk i munnen eller på tungen, bør lege kontaktes umiddelbart.

Få tips og råd om insektallergi

Hvordan kan man teste seg for veps- og bieallergi?

For å kunne behandle insektallergi, trenger man å ta en allergitest. En allergilege vil foreta allergitesten hvis man mistenker en vepseallergi eller bistikkallergi.

Sist oppdatert 17/03/2022